Informační systém VincIS

Podnikový informační systém pro malé i velké podniky

Informační systém VincIS je šikovný systém, ktorý poskytuje jednotný vzhled a chování pro mnoho oblastí firemních agend. Je implementován jako webová aplikace, takže je snadno přístupná přes všechny webové prohlížeče a na kterémkoliv místě. Na nasledujících řádcích vám představíme několik modulů VincISu.

Správa skladu

Moduly Sklad a Prodej informačního systému VincIS umožňují vést podrobnou evidenci skladových zásob až na úroveň sledování jednotlivých kusů (například prostřednictvím jejich unikátních čárových kódů). Jednoduchým způsobem je možné vytvářet všechny druhy skladových dokladů (příjemny, převodky a výdejky), zakládat, evidovat a upravovat komplety, balení a palety, nebo na jedno kliknutí vygenerovat kompletní skladovou inventuru. Tady jsou některé vlastnosti, které se nám zdají obzvlásť dobré:

 • Sklady můžete prohlásit za poziční a pak mít informace o pozici každého kusu zboží ve skladu. Kontrola míst v pozičním skladu například umožňuje přijmout zboží jen na určité místo ve skladu.
 • Pomocí Agendy skladových karet můžete evidovat řadu informací o každém druhu zboží včetně jejich váhy a rozměrů. Pak můžete snadno kontrolovat kolik zboží se vejde do kamionu nebo na paletu.
 • Zboží můžete evidovat až do úrovne jednotlivých kusů, pomocí jednoznačních identifikátorů. Pak můžete mít přehled, které konkrétne zařízení máte, ve které konkrétní krabici nebo paletě.
 • Můžete vytvářet, exportovat a tiskout výkazy a pohledy na skladové zásoby v podobě, jakou si sami určíte.

Správa objednávek, sledování a řízení logistického procesu

Díky modulu Prodej můžete snadno evidovat došlé objednávky. Díky řízení logistického procesu můžete za několik okamžiků z objednávky vygenerovat vychystávací listy pro sklad, dodací listy pro zákazníka, přepravní listy pro dodavatele a nakonec skladové výdejky. Myslíme si, že by se Vám tento modul mohl líbit, protože:

 • Můžete při zpracování objednávek využít rezervační systém zboží ve skladu. Budete tak okamžitě vědet nejen kolik kusů máte na skladu, ale hlavně kolik kusů je již rezervováno pro jiné objedávky a kolik kusů vám zbylo volných pro vaši aktuální objednávku.
 • Díky vychystávacím listům může skladník rychle nachystat zboží pro objednávku. Díky pozičnímu skladu bude vědet, kde zboží hledat a díky čárovým kódům rychle načte plnění objednávky.
 • Díky agendě Dopravních jednotek budete vědet kolik kusů už máte vychystaných ve skladu a třeba kolik se vejde do auta dopravce.
 • Přepravní list, který můžete vytisknout pro dopravce bude obsahovat rekapitulaci všech zásilek a můžete ho doplnit i o trasu, kterou má dopravce vykonat.

Evidence kurzů, lektorů a žáků

VincIS může být pomocníkem nejen ve skladu a při vyřizování objednávek. Modul Škola, který jsme vytvořili, je výborný protože:

 • Umožní evidovat všechny informace o kurzu -kdo ho učí, kdy a kde se koná, kolik stojí poplatek za jeho absolvování a pod.
 • Dokáže rychle zkontrolovat rozvržení kurzu a upozornit, když nastane kolize -lektora, učebny, nebo žáka.
 • Budete mít přehled kdo a kdy učil, nebo jaký učitel suploval pravidelného lektora.
 • Díky správě lektorů budete vědet o úvazcích, počtu odučených hodin a výšce mzdy.
 • Pomocí správy žáků budete vědet ,kdo kdy na co chodí, kolik má zaplatit, kolik nezaplatil, nebo jaké ma studijní výsledky.

Newsletter

Modul Newsletter umožňuje snadno a rychle vytvořit e-mailový newsletter a následně ho rozeslat na e-mailové adresy z databáze. Určite si tento produkt zamilujete, protože:

 • Umožní vám snadno importovat nové e-mailové adresy a spravovat stávající.
 • Díky Záznamníku událostí budete vědět komu a kdy jste poslali konkrétní newsletter.
 • Automatické zpracování odpovědných e-mailů vám během pár sekund označí neaktivní e-mailové adresy.
 • Budete mít okamžitý přehled o stavu vaší databáze. Pro každý newsletter budete moci zobrazit statistiku s počtem odeslaných e-mailů, počtem neaktivních adres, počtem lidí na dovolené, nebo počtem lidí, kterí se z odebíraní newsletteru odhlásili.
 • Poskytuje hezké webové rozhraní pro zobrazení newsletteru a pro přihlášení a odhlášení z oběru.